Håkan Jönsson

Håkan Jönsson
Professor i teknologi, arbetar med kretsloppsteknik
Sveriges Lantbruksuniversitet
 

Kretslopp avlopp till odling – systemanalys, källsorterade system, urinsortering

Håkan är professor i teknologi och jobbar med kretsloppsteknik vid Institutionen för biometri och teknik, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Han forskar på källsorterande system, urinsortering, fekalieseparering, kompostering, ekologisk sanitet (Ecosan), hur olika gödselmedel påverkar jordbrukets uthållighet samt på systemanalys inom dessa områden.