Paulina Rautio

Paulina Rautio
Miljöjurist
Paneo
 

Paulina är miljöjuristen som driver en egen miljöjuridisk byrå sedan 2022. Paulina upptäckte hur intressant miljörätt var av en slump efter att hon fått arbete som miljöjurist på Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. Hon hade siktet på att lära sig förvaltningsrätt men insåg hur roligt det var med den blandning av miljöfrågor, juridik och företagande som miljörätten är. Efter mark- och miljödomstolen arbetade hon på länsstyrelsen några år innan hon började arbeta som miljöjurist på miljökonsultbyrå, bolag, advokatbyrå och nu senast som egenföretagare med egen miljöjuridisk byrå Paneo baserad i Luleå.

Idag representerar Paulina både företag och kommuner i tillståndsprövningar för både vattenverksamhet och miljöfarliga verksamheter såsom avloppsreningsverk men även självklart i VA-juridiska frågor.

Paulina svarar gärna på frågor om kommunernas skyldighet att ordna allmänna vattentjänster, verksamhetsområdets omfattning, ansökan om åtgärdsförelägganden och utdömande av vite enligt lagen om allmänna vattentjänster samt anslutningstvång. Även tillsynsfrågor och frågor kopplade till tillämpningen av miljökvalitetsnormer är något som jag gärna svarar på.

Bakgrund:
2010-2013 Mark- och miljödomstolen i Östersund
2013-2015 Länsstyrelsen Skåne
2015-2019  WSP Sverige AB
2019-2020  Vattenkraftens miljöfond AB
2020-2022 Agnes Advokater AB
2022-  Paneo AB