Anna Pettersson Skog

Anna Pettersson Skog
Hortonom och dagvattenexpert
RISE
 

Anna Pettersson Skog arbetar till vardags som projektledare på RISE. Hon jobbar med dagvatten, naturbaserade lösningar, gröna tak, regnbäddar, grönytor, växtbäddar, växtbäddssubstrat, biokol som växtsubstrat samt AMA Anläggning.

Till Anna kan du ställa frågor som exempelvis handlar om utformning och dimensionering av växtbäddar och vilka förhållanden som krävs för att vegetationen ska klara sig och må bra.