Anna Pettersson Skog

Anna Pettersson Skog
Hortonom och dagvattenexpert
Sweco Environment
 

Anna Pettersson Skog jobbar till vardags som miljökonsult med frågor som rör bland annat dimensionering av växtbäddar och mark- och dagvattenutredningar. Hon är också en av föreläsarna på VA-guidens utbildning Dimensionering och utformning av dagvattenanläggningar på bjälklag.

Till Anna kan du ställa frågor som exempelvis handlar om utformning och dimensionering av växtbäddar och vilka förhållanden som krävs för att vegetationen ska klara sig och må bra.