Koppla annat hus till avloppet istället för det hus som står i tillståndet – hur handlägga?

Glasveranda på rött hus bakom gröna löv med sol på.
Huset som är kopplat till avloppsanläggningen har rivits och verksamhetsutövaren vill bygga ett nytt hus på en annan plats och koppla till avloppsanläggningen. VA-guidens Mathias Hultberg landar i att det kräver en anmälan och tipsar om vilka uppgifter kommunen bör kräva in.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

1 kommentar

  1. Hej!

    Sedan HaV meddelat att de anser att det krävs tillstånd för att ansluta ytterligare en byggnad till en befintlig avloppsanläggning (tror det var i Frågor och svar i december), har vi diskuterat detta en del på avdelningen. HaV menar att det då blir fråga om lokalisering, eftersom det tillkommer en ny tilloppsledning till avloppsanläggningen. Det borde då bli samma resonemang i detta fallet, då huset ska placeras på annan plats. Vi hade gärna sett att liknande ärenden kunde hanteras genom ett anmälningsförfarande, så som du beskriver det Mathias, men HaVs ställningstagande talar väl emot det?

    Mvh
    Fredrik