Hur ska vi hantera avloppet till en tillfällig byggbod?

En byggbod ska stå uppställd några månader och en sluten tank för WC-vatten ska kopplas dit. Maria Hübinette, Kungälvs kommun, svarar att när det gäller ett byggprojekt så hanteras sådana avloppsfrågor ofta tillsammans med de andra miljöfrågorna i ett kontrollprogram. Men om tanken ska grävas ner och utnyttjas i månader framåt kan det vara skäl att tillståndspröva den. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.