Umeå kommuns vattentjänstplan är nu beslutad

På årets sista Kommunfullmäktige, den 18 december 2023, antogs vattentjänstplanen för Umeå kommun. Det är både kommunen och VA-bolaget Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin) som gemensamt har tagit fram planen och den kommer utgöra en viktig del i strategin för vatten och avlopp i Umeå.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.