VA-utbyggnadsplan i Åre kommun, 2020

VA-utbyggnadsplanen som antogs av kommunfullmäktige i september 2020. Delplanen är den första i den kommunövergripande VA-planen som ska tas fram.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.