Flens kommun, VA-planering

Arbetet med att ta fram en kommunal VA-plan har skett i ett kommunöverskridande projekt där Flens kommun, Katrineholms kommun och Vingåkers kommun tillsammans med Sörmland Vatten och Avfall AB ingått.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.