Karlshamns kommun, VA-plan 2022

Karlshamn kommun har en ny VA-plan. Kommunfullmäktige antog den nya planen den 28 juni efter att planen varit ute på remiss.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.