Mellerud har en ny VA-plan sedan juni 2018

Arbetet har med att ta fram VA-planen för Melleruds kommun utgått från Havs- och vattenmyndighetens Vägledning för kommunal VA-planering (rapport 2014:1).

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.