VA-policy Härnösands kommun

Härnösands kommuns VA-policy ska vägleda vid alla kommunala VA-frågor. Detta för att säkerställa att kommunala beslut och planer bidrar till att vattenförsörjningen tryggas och att miljöbelastningen från avloppsvatten minimeras.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.