VA-plan för Boden samt reviderad VA-policy

Bodens strategiska VA-plan beslutades 2016 av kommunfullmäktige. Planen omfattar dricks- och spillvattenförsörjningen i och utanför verksamhetsområde för allmänt VA.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.