Stora ambitioner i Halmstads VA-plan

I början av juni antog kommunstyrelsen i Halmstad den va-plan som under vintern har varit på samråd. Va-planen är en övergripande strategisk plan för allt vatten i kommunen, så som dricksvatten, dagvatten och spillvatten samt naturvatten i sjöar, vattendrag och kustvatten.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.