VA-planering i Sotenäs kommun

Sotenäs VA-strategi har tagits fram med utgångspunkt från kommunens VA-översikt. VA-strategin är styrande för resterade delar av VA-planen.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.