Eskilstuna kommun plan för dricksvatten och avlopp 2017-2028

Eskilstuna kommun har en plan för dricksvatten och spillvatten från 2017. Under 2020 reviderades VA-utbyggnadsplanen som ingår dricks- och spillvattenplanen. Revideringen beslutades i kommunfullmäktige.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.