VA-policy för Ulricehamns kommun

Den 29 april 2021 antog Ulricehamns kommun en VA-policy för kommunen. Policyn och arbetet med hela den strategiska VA-planen har finansierat med LOVA-bidrag

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.