Högsby kommuns VA-plan

VA-planen som antogs i juni 2020 har tagits fram av Högsby kommun tillsammans med konsulter från WRS AB och Ecoloop AB samt med Östra Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK) som också har ansvaret för driften av de allmänna VA-anläggningarna i Hultsfreds och Högsby kommuner.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.