Nässjö VA-plan från 2019

VA-planen som antogs under 2019 består av tre delar, en VA-översikt, en VA-policy samt en VA-plan. Planen anger förutsättningar, behov, riktlinjer och åtgärder för vattenförsörjning och avlopp under perioden 2019–2023.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.