Mjölby kommuns VA-planeringsdokument

Mjölby kommun tog under 2012 fram både en VA-översikt, VA-policy och VA-plan för hela kommunen. Under 2019 reviderades VA-planen men inte VA-översikten och VA-policyn.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.