Söderköpings kommuns VA-policy från 2019

Söderköpings kommun har en ny VA-policyn som antogs i mars 2019. Den nya policyn ersatte kommunens tidigare VA-policy från 2012.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.