Katrineholms va-policy från 2014 och va-plan från 2017

Va-planen för Katrineholms kommun är ett strategidokument som ska komplettera översiktsplanen och ange det långsiktiga va-arbetet för kommunen. Arbetet med att upprätta va-planen har bedrivits gemensamt för Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner och Sörmland Vatten har haft samordningsansvaret för arbetet med planen. Va-planens struktur är enhetlig för de tre kommunerna och bygger på en gemensamt antagen va-policy. Genom att va-planen är geografiskt specifik är den i dessa avseenden unik för respektive kommun. Mellankommunala frågeställningar har dock samordnats, vilket också varit en målsättning för övriga frågeställningar i planen.

Läs mer:
Va-policy 2014
Va-plan 2017