Är Jönköpings VA-plan färdig?

Är Jönköpings kommun klara med VA-planen bara för att den är antagen eller håller kommunen på att göra verkstad av innehållet? Vattensamordnaren Annica Magnusson berättar om läget för kommunens VA-planeringsfrågor.  

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.