Luleå VA-plan 2030

Luleå kommuns VA-plan 2030 antogs i kommunfullmäktige i december 2018. Man har också tagit fram en VA-policy som redogör för kommunens målbild vad gäller VA-försörjningen 2050 samt de principer som kommunen måste arbeta med för att nå målbilden.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.