Vaxholms stad VA-plan 2020-2024

Vaxholms stad har tillsammans med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor och VA-bolaget Roslagsvatten tagit fram kommunens senaste VA-plan som antogs i juni 2020.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.