Orsa kommun genomför VA-planering med stöttning och dialog

Med hjälp av Orsas kommunchef Marie Ehlin har VA-guiden fått en inblick i hur kommunens arbete med den nya VA-planen och VA-policy har gått till. Både policyn och planen antogs härom veckan och gäller för perioden 2021-2025.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.