VA-riktlinjer och VA-utbyggnadsplan 2022 för Piteå kommun

I Piteå kommun har kommunfullmäktige den 20 juni 2022 fastställt de nya reviderade riktlinjerna för inrättande av VA och en ny utbyggnadsplan.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.