VA-översikt Motala kommun med strategi för hantering av VA utanför nuvarande kommunala verksamhetsområden

I april 2018 beslutade kommunfullmäktige om Motala kommuns VA-översikt. Översikten godkändes bland annat som kunskapsunderlag för kommunens översiktsplan och den strategi för hantering av VA utanför nuvarande verksamhetsområden godkändes i avvaktan på att en VA-plan antas.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.