Huddinge kommuns va-utbyggnadsplan, 2017

Huddinge kommuns va-utbyggnadsprogram antogs samtidigt som kommunens miljöprogram i februari  2017. Man har tagit fram va-utbyggnadsprogrammet som en planering för att på sikt kunna kunna försörja fritidshusområdena i kommunen med kommunalt va, detta enligt vad som redovisas i Översiktplan 2030.

Målet är att programmet därmed ska bidra till en hållbar vatten- och avloppsförsörjning i hela kommunen och samtidigt leda till bättre förhållanden i grundvatten, vattendrag, sjöar och kustvatten. Utbyggnadsprogrammet omfattar endast områden med befintlig bebyggelse där det idag inte finns kommunalt va men där en detaljplanering ska ske i samband med utbyggnad av va.

Läs mer: Huddinge va-utbyggnadsprogram, 2017