Riktlinjer för vatten- och avlopp 2020 = VA-plan för Hudiksvalls kommun

Hudiksvalls VA-policy som antogs 2018 och Riktlinjer för Vatten- och avlopp 2020 antogs i slutet av 2020. Arbetet med VA-planeringsdokumenten har bedrivits i en förvaltningsövergripande grupp och har följt Havs- och vattenmyndighetens rapport: Vägledning för kommunal VA-planering.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.