Världens bästa stad när det regnar

Göteborg har som mål att bli världens bästa stad när det regnar. Som ett steg i detta arbete har en exempel- och inspirationsbok för god dagvattenhantering tagits fram. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.
DELA