Klimatsäkra fastigheten – Fastighetsägare i ett förändrat klimat

Har du som fastighetsägare koll på ditt ansvar för att skydda din egendom mot översvämning?
I en ny guide ges tips och råd om hur fastighetsföretag kan arbeta förebyggande, långsiktigt och strategiskt för klimatanpassa sina fastigheter. Förslag till lösningar ges för såväl kraftiga regn och översvämningar som för ras, skred och erosion. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.