Klimatanpassning 2023 – så långt har Sveriges kommuner kommit

Bild på Arbetsmuseum i Norrköping med vatten i förgrunden.
Norrköping, Sveriges bästa kommun på klimatanpassning enligt en undersökning av IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring.
Vartannat år släpper IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Svensk Försäkring en rapport med kartläggning av kommunernas arbete med klimatanpassning. I 2023 års ranking är det Norrköpings kommun som tar hem förstaplatsen med Boden på en andraplats. Tidig samverkan mellan olika aktörer inom kommunen lyfts i rapporten fram som en viktig framgångsgångfaktor för att lyckas med klimatanpassningsarbetet.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.