Lämpliga växter för rening av dagvatten med flytande våtmarker

Flytande våtmarker i Rönningesjön i Täby kommun. Foto: Vegtech.
Flytande våtmarker kan vara ett kostnadseffektivt sätt att avskilja tungmetaller och klorin, föroreningar som är vanligt förekommande i dagvatten. I en ny rapport från Svenskt Vatten utveckling ges råd och rekommendationer, dels för valet av växter till flytande våtmarker, dels för anläggning och skötsel av växterna.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.