Lämpliga växter för rening av dagvatten med flytande våtmarker

Flytande våtmarker i Rönningesjön i Täby kommun. Foto: Vegtech.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.