Två nya filmer om dagvattendammar

Nu finns två informativa filmer om dagvattendammar som beskriver utformning, skötsel och mervärden. Den första filmen beskriver dimensionering, reglering och annat som bör tas hänsyn till vid anläggning av dagvattendammar. Den andra filmen visar hur estetiska värden och rekreation kan kombineras med åtgärder för ökad biologisk mångfald.

Att tänka på vid utformning av dagvattendammar

Skapa mervärde i dagvattendammar

Filmerna har producerats inom projektet ”Goda exempel på dagvattenlösningar i Stockholms län” som är ett samarbete mellan Sigtuna Vatten och Renhållning, Täby kommun, Stockholm Vatten, VA-guiden och WRS med stöd från Stockholms läns landsting. Syftet med projektet är att samla och sprida information om goda exempel på hållbara dagvattenlösningar i Stockholms län.

Filmerna är ett första smakprov på den helt nya hemsidan med goda exempel på dagvattenlösningar. Här kommer du att kunna hitta detaljerad fakta om ett flertal lösningar inom Stockholms län, allt från gröna tak till dagvattendammar och översilningsytor. Det kommer finnas information om anläggning, skötsel, ritningar och mycket mer. Dessutom kommer alla anläggningar att vara tillgängliga och besöksinformation kommer att finnas på hemsidan, som släpps under hösten här på Dagvattenguiden.