Film: Toalettspolning med regnvatten i Citypassagen, Örebro

Den 15 oktober 2020 genomförde VA-guiden ett studiebesök tillsammans med WRS i kontorshuset Citypassagen i Örebro. Huset är utrustat med ett system för insamling av regnvatten, som renas och används för spolning i toaletterna. I filmen får du se hur systemet fungerar när fastighetsbolaget Castellum visar oss runt längs vattnets väg i byggnaden.

Studiebesöket anordnades som en del av ett samarbetsprojekt mellan WRS, Ecoloop, VA-guiden, Uppsala vatten, Östhammar kommun, Fyrisåns vattenvårdsförbund och Länsstyrelserna i Uppsala län. Mer om projektet finns att läsa här: sammanfattande rapport om vattenbesparande tekniker.