Enkät: Hur arbetar kommunerna med frågor om enskilt vatten?

Dela med dig av hur din kommun jobbar med enskilt dricksvatten. Svara på enkäten som ingår i ett nationellt projekt kring uppföljning och utvärdering av reningsteknik för att säkerställa dricksvattenkvalitet för enskilt dricksvatten. 

Till enkäten om enskilt vatten, öppen till och med 2021-11-05.

I projektet ingår dels provtagning och utvärdering av vanligt förekommande reningstekniker för enskilda brunnar, intervjuer och framtagande av goda exempel på hur kommuner kan arbeta med enskilt dricksvatten samt denna enkät till landets kommuner.

Kunskapshöjande projekt som ska dela med sig

Syftet med projektet är att höja kunskapen främst hos kommuner men också enskilda brunnsägare och teknikleverantörer kring utmaningar kopplade till rening av dricksvatten i enskilda brunnar, med fokus på arsenik, bly och uran. Projektet är en uppföljning av det tidigare projektet Utvärdering av reningsteknik för att säkerställa dricksvattenkvalitet av enskilt dricksvatten.

Detta fortsättningsprojekt genomförs av Ecoloop och Utvecklingscentrum för Vatten (Campus Roslagen) tillsammans med Norrtälje, Värmdö, Österåker, Haninge-Tyresö-Nynäshamn kommuner.

Frågor om enkäten och projektet

Vid frågor om enkäten, vänligen kontakta Helfrid Schulte Herbrüggen, [email protected], 070-373 51 96.