Tillsyn av minireningsverk

Minireningsverk -kort om funktion, modeller, drift och inspektion.

En miljöinspektör från Kungsbacka berättar om vad som är bra att tänka på inför tillsyn av minireningsverk. Under 2015 genomförde Avloppsguidens användarförening, som består av drygt 220 miljökontor, ett projekt med finansiering av Havs- och vattenmyndigheten. Inom projektet kallat ”Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk -samband mellan prestanda och servicerapport/egenkontroll” samverkade 15 kommuner med att besöka och ta stickprov på ca 120 anläggningar av 13 olika fabrikat. Filmen är producerad 2015 med stöd av Havs- och vattenmyndigheten via projektanslag.

Mer om tillsyn av minireningsverk
Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk – slutrapport