Slamspridning på åkermark

<em>Hushållningssällskapens rapportserie 117</em>

Fältförsök med kommunal avloppsslam från Malmö och Lund under åren 1981-2014. Ett projekt i samverkan mellan kommunerna Malmö, Lund, Trelleborg, Kävlinge, Burlöv, Lomma, Staffanstorp och Svedala samt SYSAV och Svenskt Vatten Utveckling.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.