Förundersökning – markbaserad rening

Markbaserad rening – Att tänka på vid bedömning av markbaserad rening.

Vi får följa två miljöinspektörer från Växjö när de besöker en provgrop i samband med en tillståndsansökan. De berättar kort om vad som är bra att tänka på vid lokaliseringen av en avloppsanläggning och så gör de ett perkoloationstest för att kontrollera markens förmåga att ta emot vatten.

OBS! I filmen visar inspektörerna hur ett perkolationtest går till, men det är inte deras uppgift att utföra provet. Vid en ansökan är det den som söker eller någon på uppdrag av den som söker som utför eventuellt test. Filmen är producerad 2015 med stöd av Havs- och vattenmyndigheten via projektanslag.

Mer om markbaserad rening
Inför en ansökan om enskild avloppsanläggning, avloppsguiden.se
Provgrop -var och hur, avloppsguiden.se
Geohydrologisk undersökning -vad ingår? avloppsguiden.se
Låna en geolog -grundvattennivåer och enskilda avlopp, film från SGU