Regnkaos på försäkringen

    I slutet av juli drabbades Stockholm av kraftiga regn, månaden efter hände det samma i Malmöregionen. Årets stora skyfall som drabbat flera områden i Sverige har räknas upp till samma försäkringsvärde som skogsbranden.

    – Både klimat- och samhällsförändring har inträffat parallellt. Vi har fått en ökad mängd avloppsvatten och ökad mängd dagvatten och samtidigt förväntar vi oss en ökad mängd nederbörd. Konsekvenserna av klimat- och samhällsförändringar förstärker varandra, säger Mats Nordensköld chef för miljö- och samhällsfrågor på försäkringsbolaget If till DN.se. Läs hela artikeln här.

    Läs tidigare inlägg om sommarens regn
    Regn skapar katastrofläge – på västkusten och i Skåne
    Kraftiga sommarregn – Stockholm och Västra Götaland