Start Taggar Publikation

Tagg: Publikation

Avloppslistan

Inlägg på Avloppslistan november 2022

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-30 november 2022. Inläggen återges anonymt. Om du vill...

Slutsatser och förbättringsområden efter uppföljning av nya små avlopp, 2019-2022

Projektrapporten sammanfattar gemensamma slutsatser från tre år med LOVA-projekt för att förbättra miljökontorets prövning av ansökningar. Även om alla miljökontor som har deltagit i...
Avloppslistan

Inlägg på Avloppslistan oktober 2022

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-31 oktober 2022. Inläggen återges anonymt. Om du vill...

Skärpta kemikalielagstiftningar och effekten på halter i bottensediment

Forskare har analyserat halter av 90 olika föroreningar i sedimentkärnor från i Skagerrak. Resultatet visar på samband mellan minskade föroreningshalter i sediment och tidpunkter...

Kunskapsläget för källor och transportvägar för mikroplaster i dagvatten

Forskare vid Luleå Tekniska Universitet sammanställt kunskapsläget om källor och transportvägar för mikroplast i urbana avrinningsområden. Litteraturstudien visar att det finns kunskapsluckor att fylla...

Mycket på gång i VA-planeringen för Stenungsund

Stenungsunds kommun är högaktuell med en ny VA-plan antagen i början av september i år. Med planen i bagaget tuffar VA-planeringen på framåt i...

LTUs studie visar på lägre vattenförbrukning än de allmänna råden

Forskare vid LTU har mätt mängden avloppsvatten från ett stort antal hushåll med minireningsverk. Medianvärdet för avloppsvattenmängd i de studerade anläggningarna är 99 liter...
Avloppslistan

Inlägg på Avloppslistan september 2022

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-30 september 2022. Inläggen återges anonymt. Om du vill...

Kingspan BAGA företagssvar om fraktioner, biomoduler och BDT-rening

Kingspan BAGA har nämnts i flera diskussioner på Avloppslistan under våren. Företaget har fått ta del av de anonyma inläggen i enlighet med Avloppslistans...
Avloppslistan

Inlägg på Avloppslistan augusti 2022

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-31 augusti 2022. Inläggen återges anonymt. Om du vill...

Senaste artiklarna