Krav på dagvatten i upphandling. Expertsvar

Expertfråga besvarad av Jonas Andersson, WRS AB. December 2015.

Fråga
Vår kommun är på gång att handla upp en totalentreprenad för infrastrukturen inom ett detaljplanelagt område. Recipienten som skall ta emot dagvattnet har dålig ekologisk och kemisk status. Vi har tagit fram en dagvattenutredning. I den tas upp att rening skall ske och flera exempel på utformning tas upp samt hänvisar till P105.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.