Dagvattenhantering i omvandlingsområden. Expertsvar

När en bygger ut i omvandlingsområden – hur hanteras dagvattenfrågan? Ska en dagvattenutredning göras? Vilka ytor behålls för dagvatten och hur sköts dessa? Kommunalt, privat eller med samfälligheter? Två av våra experter, Jonas Andersson, WRS AB och Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB försöker besvara dessa frågeställningar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.