Hur räknar en på LEED-kriterier för dagvatten? Expertsvar

För att byggnader ska bli LEED-certifierade kan de samla poäng, bland annat genom att omhänderta dagvatten lokalt. I den nya versionen av LEED ställs krav på omhändertagande av en viss storlek på regn mätt i percentiler. Hur beräknas dessa?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.