Ökade möjligheter till statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor

En ny förordning ger kommuner ökade möjligheter att söka statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor då även åtgärder mot erosion numera omfattas. Samtidigt har anslaget ökat, från 25 till 520 miljoner kronor per år vilket möjliggör att fler åtgärder kan bli verklighet.

Den 25 augusti 2022 fattade regeringen beslut om en ny förordning om statsbidrag för förebyggande av naturolyckor i bebyggda områden. Det handlar om åtgärder mot olyckor i form av översvämning, ras, skred och numera även erosion. Syftet med den nya förordningen är även att tydliggöra ramarna för stödet och att klargöra processen för bidragsansökan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den myndighet som ansvarar för att betala ut statsbidraget och kan bevilja bidrag med upp till 60 procent av åtgärdens kostnad. Bidrag ges till åtgärder som syftar till att skydda liv och hälsa, samhällsviktig verksamhet, egendom och miljö, och kan sökas för åtgärder som planeras eller som redan utförts.

Sista datum för 2022 års ansökningar var den 1 augusti. Totalt inkom 36 ansökningar från 24 kommuner för åtgärder till en beräknad kostnad på 1,6 miljarder kronor. Det var således välkommet att anslaget i år ökat, från 25 till 520 miljoner kronor, vilket gör att fler kommuner sannolikt kan erbjudas bidrag till planerade åtgärder.

Till nyheten på MSB:s hemsida (öppnas i ny flik).

Till förordningen om statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor (öppnas i ny flik)