Betydande översvämningsrisk i 25 områden i Sverige

Den bedömningen gör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i en ny rapport från januari 2018.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.
DELA