VA-organisationers arbete med resursåtervinning – en nulägesbeskrivning

Återvinningssymbol gräs
VA-organisationer i Sverige arbetar för att öka sitt bidrag till det cirkulära samhället. Svenskt vatten har publicerat en rapport som ger en nulägesbeskrivning av hur olika VA-organisationer arbetar med frågorna.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.