Kan vi kräva kretsloppslösningar?

I vår kommun har vi under ett antal år inventerat och därefter prioriterat vilka avlopp som skall åtgärdas. Direktutsläpp, stenkistor, områden med hög skyddsnivå mm. Våra parametrar är flera. Just nu tittar vi på avlopp kring en sjö med måttlig ekologisk status inom 100 m från strandkant. Hög skyddsnivå gäller. Vi ser över fritidshus som tenderar att bli permanenta och med en standard som anpassas därefter. Husen ligger nära varandra och närhet till grundvatten och avstånd mellan gamla infiltrationer och grävda brunnar är i flera fall kort. Genomsläppligheten är stor. Fick nyligen in ett LTAR-värde på 100. När det gäller WC+BDT är det inga svårigheter att ställa krav på stenkistor, direktutsläpp, enkammarbrunnar, tvåkammarbrunnar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.