Ska avloppsreningsverkets bassänger bli utomhusbad i Ulricehamn?

Bassänger vid nuvarande avloppsreningsverk. Foto: Ulricehamns kommun.

Vad gör man med ett gammalt reningsverk som ska bytas ut? Det är frågan som Ulricehamns kommun har ställt sig. Kommunen gör nu en utlysning bland arkitekter och designer som ska få ge förslag på hur platsen kan gestaltas och användas då reningsverket ska tas ur bruk.  

Nuvarande avloppsreningsverk i centrala Ulricehamn byggdes redan 1955. Reningsverket har uppdaterats genom åren för att för att möta alla miljökrav och en ökande befolkning men gränsen för vad som är möjligt att utveckla är dock nådd och man planerar sedan en tid tillbaka ett helt nytt avloppsreningsverk.

Vad gör man då med ett gammalt reningsverk som ska bytas ut och ligger centralt i staden på mark som är attraktiv för allmänheten? Kan reningsverksbassängerna till exempel återanvändas som utomhusbad? Vi frågade Ulricehamns kommun och stadsarkitekt Rebecka Engvall som med hjälp av myndigheten ArkDes gör en utlysning bland arkitekter och designer för att få in förslag på hur platsen kan gestaltas och användas då staden reningsverk ska tas ur bruk.

Hur kom ni på idéen med att ”återbruka” reningsverket?

– Vid mitt första besök vid reningsverket såg jag direkt en potential i de här reningsbassängerna som ju ligger precis vid stranden till sjön Åsunden. När vi planerar för förändringar i staden måste vi alltid utgå från grundliga inventeringar av det befintliga och värdera det som en resurs. Om man har de glasögonen på sig blir stadsplanering så mycket mer spännande och inkluderande! Vi har inte råd att inte ta tillvara på befintliga resurser om vi ska klara klimatutmaningarna. Både i områdets byggnader och betongbassänger finns otroligt mycket inlagrad koldioxid så om vi kan hitta nya användningar för dem istället för att riva så gör vi stora besparingar för klimatet samtidigt som vi kan erbjuda staden nya funktioner i unika miljöer. Att vi dessutom kan minska budget för rivning är såklart ett plus.

Nya avloppsreningsverket i drift 2020

Utredningen för det nya reningsverkets påbörjades 2015 och enligt tidplanen ska det vara i drift år 2030. Verket kommer att byggas för att rena spillvatten både från Ulricehamns och Timmeles befintliga avloppsreningsverk. Det ska till en början kunna ta emot avloppsvatten från 18 000 personekvivalenter (pe) och sedan 27 000 pe vid en eventuell utbyggnad.

När kan de förslag som tas fram i utlysningen bli verklighet?

– Vi jobbar efter planen att det nya reningsverket ska stå klart 2030 för att kunna provköras. Först efter fungerande drift i det nya verket kan det gamla verket avvecklas. Det betyder att vi har gott om tid på oss att testa och utveckla idéer för området runt det gamla verket. Samhällets medvetenhet kring klimatet och branschens förmåga att återbruka kommer ha utvecklats enormt fram till dess så vi ser gärna djärva och innovativa lösningar för återbruk av de gamla strukturerna.

Utlysningen öppen under sommaren

Själva utlysningen är öppen under sommaren, från 25 juni till 30 augusti. Arkitektteamen ansöker om att få tolka och gestalta platsen och när ansökningsperioden är över kommer ett team som väljs ut att få jobba vidare med reningsverket i drygt ett halvår.

Vad hoppas ni få in för kreativa idéer i utlysningen?

– Jag vill inte föregå utlysningens resultat men vi hoppas på kreativa kopplingar till vattnet. Områdets användning är redan programmerad för vatten och vi har fin närhet till sjön med både bad och båtaktiviteter. Vi hoppas även kunna öka vår gemensamma förståelse för vattnets betydelse i staden. Klimatförändringarnas effekter tvingar oss redan nu att hantera vatten i form av skyfall och översvämningar. Lösningarna för de effekterna ska också kunna vara attraktiva inslag i staden.

Relaterat

Är du mer intresserad av Ulricehamns arbete med planering för det gamla och nya reningsverket?

Läs mer om:

 

– arkitektutlysningen på Ulricehamns kommuns webbplats.

 

– planerna för det nya avloppsreningsverket på Ulricehamn Energis webbplats.

 

– ansökan och utlysningen på ArkDes webbplats.