Malin Ljungdahl

Malin Ljungdahl
Uppdragsansvarig VA
Tyréns AB
 

Malin Ljungdahl har läst vid Chalmers tekniska högskola och har en lång yrkeserfarenhet av VA-frågor från kommuner som Kungälv och Lerum. Hon har bland annat haft roller som VA-ingenjör, enhetschef för VA-planering och biträdande VA-chef. Sedan november 2019 arbetar hon som uppdragsansvarig för VA-utredningar på Tyréns. På Tyréns har hon uppdrag som rör VA-planer, strategiska vägval inom VA, VA-taxa, analys och prioritering av nya verksamhetsområden för allmän VA-försörjning och brand- och släckvattenplaner

Ställ gärna frågor om kommunal VA-planering och VA-ekonomi till Malin Ljungdahl.